म्हणून ‘या’ गावातील ‘महिला’ साडीसोबत कधीच परिधान करत नाही ‘ब्ला ‘उज’, कारण येथील पु’रुषांना नेहमीच…! वाचून है’राण व्हाल…

म्हणून ‘या’ गावातील ‘महिला’ साडीसोबत कधीच परिधान करत नाही ‘ब्ला ‘उज’, कारण येथील पु’रुषांना नेहमीच…! वाचून है’राण व्हाल…

भारतात प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळे लोक, ध र्म, वातावरण, भाषा, चालीरीती आणि परंपरा यात वैविध्य दिसत असूनही, आढळणारे साम्य हे या देशाचे वैशिष्ट्य आहे. देशभरात पसरलेल्या विविध उपसं’स्कृती आणि ह’जा’रो वर्षांच्या परंपरा यांची एकत्रित वळलेली मोट म्हणजे भारतीय सं’स्कृती.

ती अनेक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरूंचे व योगशिक्षकांचे आश्रयस्थान आहे. भारतीय सं’स्कृतीला स्वतंत्र अशी वेगळी वैशिष्ट्ये आणि परंपरा लाभलेली आहे. भारतीय सं’स्कृती ही अतिप्राचीन आहे. वै’दिक साहित्य हे भारतीय सं’स्कृतीचे मूळ साधन ग्रंथ आहेत. भारतीय सं’स्कृती समजून घेताना या धा’र्मिक साहित्याचा उपयोग होतो.

वै’दिक साहित्यामध्ये प्रामुख्याने वे’दांचा, उपनि’षदांचा, आरण्यक ग्रं’थ यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. आपल्या देशातल्या अनेक राज्यात अनेक जा’ती, ध’र्म आणि पंथाचे लोक राहत असतात. त्यांच्या चालीरिती, रूढी परंपरा खुप भिन्न असतात. आज आपण आपल्या आर्टिकल मध्ये एका गावातील खूपच भिन्न परंपरा बघणार आहोत.

ती ऐकून तुमच्या पायाखालची जमीनच सरकेल. चला तर मग आर्टिकल ला सुरुवात करू या. भारतीय सं’स्कृती ही जगातील सर्वात प्राचीन सं’स्कृतींपैकी एक आहे. भारत अनेक परंपरा आणि सं’स्कृतीचा देश आहे. अनेक प्रकारच्या प्रथा, भाषा, चालीरिती आणि परंपरा भारतात अस्तित्वात आहेत.

आज आपण भारतातील एका खेड्याबद्दल सांगणार आहोत जेथे महिला ब्ला उज परिधान करत नाहीत. महिला कधीही साडी घालून ब्ला उज परिधान करत नाहीत. इथल्या परंपरेनुसार महिलांना ब्ला उज घालण्याची परवानगी नाही. छत्तीसगड राज्यातील आदिवासी भागात काम करणार्‍या महिला कधीही साडीवर ब्ला उज घालत नाहीत.

इतकेच नव्हे तर या पुरातन परंपरेनुसार स्वत: स्त्रि’या ब्ला उज परिधान करीत नाहीत किंवा गावातील इतर कोणत्याही स्त्रि’यांना ते घालू देत नाहीत. या स्त्रि’या ज्या ठिकाणी राहतात तेथील स्थानिक लोक सुरुवातीपासूनच त्यांची परंपरा पाळत आहेत. छत्तीसगड, आ’दिवासी भागातील महिला साडीसह ब्ला’उज परिधान करत नाहीत.

या ठिकाणी राहणारे स्थानिक लोक एक ह’जा’र वर्षांहून अधिक काळापासून या परंपरेचे पालन करीत आहेत. अशा स्थानिक आदिवासी स्त्रि’यांचा असा विश्वास आहे की ब्लॉ ऊज न घालता काम करणे हे खूप सोयीचे आहे. आता आजच्या फॅशननेही या क्षेत्रात आपली पाऊले रोवली आहे. आता इथल्या मुलींनी सा’ड्यांसह ब्ला उज घालायला सुरुवात केली आहे. आता वृद्ध लोक ही परंपरा वाचविण्यात गुंतले आहेत.

Admin

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x