प्रे ‘ग्नं’सी दरम्यान ‘से क्स’ ला’ईफ बद्दल करीनाचा खु’लासा, म्हणाली 6व्या 7व्या महिन्यात मला ‘से क्स’ करण्याची खूप इच्छा व्हायची, म्हणून सैफ आणि मी कि’त्येकवेळा…

प्रे ‘ग्नं’सी दरम्यान ‘से क्स’ ला’ईफ बद्दल करीनाचा खु’लासा, म्हणाली 6व्या 7व्या महिन्यात मला ‘से क्स’ करण्याची खूप इच्छा व्हायची, म्हणून सैफ आणि मी कि’त्येकवेळा…

जगातल्या कोणत्याही महिलेच्या आयुष्यात , आई होण्याइतक सुख दुसर कशातच नसत आणि त्याइतकी अ’वघड देखील दुसरं काहीच नसते. अनेक वेळा अनेक महिलांनी आपल्या ग’ रो’दरपणातील अनुभवांबद्दल हे सांगितलं आहे. अशा वेळी, होणाऱ्या आईला कधी काय करावं वाटत, काय खावं वाटत याबद्दल कोणीच खात्रीनं काहीच सांगू शकत नाही.

हा एक अभूतपूर्व अनुभव असतो. प्रत्येक महिलेसाठी, आपला ग रो’दरपणा खास असतो. प्रत्येक महिलेसाठी हा प्रवास वेगळा आणि कायम लक्षात राहणारा असतो. अनेक वेगवेगळ्या भावनांचा भडीमार अश्या वेळी होणाऱ्या आईवर होतो. आपल्या अनुभवांबद्दल कधी कोणी लिहून ठेवते, तर कोणी कायम आपल्या हृदयात ते चढउतार ध्यानात ठेवतात.

आपला हाच अनुभव अभिनेत्री करीना कपूरने एका पुस्तकात लिहला आहे. आपल्या ग रो’दरपणातील अनुभवाबद्दल तिने या पुस्तकात अनेक गोष्टी लिहल्या आहेत. तिचा मूड कसा क्षणोक्षणी बदलत असे. मधेच काही गोष्टी तिला कराव्या वाटत आणि दुसऱ्याचं दिवशी त्याच गोष्टी तिला इ रि’टे’ट करत होत्या.

असंच अगदी सर्वसामान्य स्त्रीप्रमाणे तिचे देखील ग रो’दरपण होते. आपल्या याच काळात, से क्स लाईफ कशी होती. याबद्दल देखील तिने या पुस्तकात खुलासा केला आहे. करणं जोहरने तिची एक मुलाखत घेतली आहे, ज्यामध्ये तिच्या या पुस्तकाबद्दल त्यांनी चांगल्या गप्पा मारल्या. यामध्ये, नऊ महिने प्रे ग्न’न्सीच्या काळात तिने, आपली से क्स लाईफ कशी ऍक्टिव्ह ठेवली याबद्दल करणने विचारलं.

ग रो’दरपणात, से क्स करू नये, त्यामुळे बाळाला हा ‘नी पोहचू शकते असे आपलाकडे समज आहे. तर काहीं ठिकाणी सांगितले जाते की, या काळात देखील से क्स करत राहिल्याने डि’लि’व्हरीच्या वेळी आईला त्रा स कमी होतो. मात्र प्रत्येक स्त्रीला या काळात वेगळा अनुभव होतो.

करीना पुढे बोलली की, मला वाटत होत की मी सुंदर तर दिसत आहे ना? याकाळात, से क्स करण्याची माझी पूर्ण इच्छा मेली होती. मला अजिबात से क्स करावा वाटत नव्हता. मात्र, मी म्हातारी होत चालले आहे का, आणि यामुळे सैफ माझ्यापासून दूर तर होणार नाही ना अशी भीती देखील मला वाटतं होती.

मात्र, याकाळात कधीच सैफने मला धीर दिला. वेळोवेळी मला मी किती सुंदर दिसत आहे म्हणत कॉम्प्लिमेंट केलं. त्याचा अनेकवेळा से क्स करायचा मूड होत होता, मात्र त्याने मला समजून घेतलं. त्याने त्यासाठी कधी ज’ ब’रदस्ती केली नाही, कि नाराजी देखील व्यक्त केली नाही.

त्याच्या या वागण्याने मला गि’ल्टी फील झालं तेव्हा, तू वेडी आहेस का म्हणून त्याने मला घ’ट्ट मि’ठी मा ‘रली. त्यामुळे कोणत्याही नवऱ्याने आपल्या पत्नीला तिच्या ग’ रो’दरपणात अशीच साथ दिली पाहिजे. हे असच मला वाटत. मी खूप लकी आहे, मला सैफ सारखा समजदार नवरा मिळाला.

Vikas

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.