‘या’ स्मशानभूमीत सुंदर महिलांच्या ‘मृ’त’ शरीरासोबत केला जातो विचित्र पद्धतीने ‘सं’भोग’, वाचून नक्कीच हैराण व्हाल…

‘या’ स्मशानभूमीत सुंदर महिलांच्या ‘मृ’त’ शरीरासोबत केला जातो विचित्र पद्धतीने ‘सं’भोग’, वाचून नक्कीच हैराण व्हाल…

जगात अशी अनेक विचित्र व्यक्ती आहेत ज्याने आपल्या वागणुकीमुळे मनुष्य जातील कायम क लंकित केलाय आणि माणूस जातील एक डाग लावला आहे. ज्यामुळे संपूर्ण मनुष्य जातील शरमेने मान खाली घालावी लागते. आज आम्ही तुम्हाला अश्याच एक घ’टनेबद्दल सांगणार आहोत.

ही घ’टना वाचून तुमच्या तळपायाची आ’ग नक्कीच मस्तकात गेल्याशिवाय राहणार नाही. मित्रानो अस म्हंटले जाते की, कधी कधी माणसातील माणुसकी ही संपून जाते आणि तो माणूस इतका नि’र्दयी होतो की, तो त्या नि’र्दयीपणाच्या भावनेत काय करेल याची आपण कल्पनासुद्धा करू शकत नाही.

अश्या व्यक्तीला चांगल्या आणि वाईट गोष्टीचे कसलेच भान राहत नाही. आणि आपण जे करतोय ते योग्य आहे का हेही त्याला समजत नाही. अशातच या व्यक्तीने जे कृत्य केले आहे त्या कृत्याशिवाय जगात दुसरे कुठले मोठे पाप असेल असे मला वाटत नाही. सांगण्यात येते की, या पद्धतीची ही जगातील पहिली आणि शेवटची घ’टना असेल जी आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

प्रत्येक व्यक्तीच्या मृ त्यूनंतर त्याला अं’त्यसंस्कार करण्यासाठी स्म’शानभूमीत नेले जाते आणि त्यानंतर त्या व्यक्तीच्या ध’र्मानुसार त्यावर अं’त्यसंस्कार केले जातात. या सर्व गोष्टी करण्यामागचा एकाच हेतू असतो की, मृ’त व्यक्तीच्या आ ‘त्म्यास शांती लाभून त्याला मोक्ष मिळावा. पण जिथे जगातील जिवंत व्यक्ती सुरक्षित नाही तेव्हा या मृ- त व्यक्तीबद्दल तरी काय मत मांडावे.

कारण अशीच एक माणुसकीला का’ळिमा फासणारी घ’टना घडली आहे की, जिला वाचून कोणत्याही व्यक्तीचे मन आणि आ त्मा नक्कीच सु’न्न होईल आणि सोबत तितकाच रा’गही त्या व्यक्तीच्या मनात येईल. खरंतर, ही घटना पा किस्तान देशातील आहे. जिथे पो’लि’सांनी एक अश्या व्यक्तीला अ’ट’क केली जो स्म ‘शानभूमीत मृ‘त महिलांच्या श’री’रासोबत सं’ भोग करायचा.

जेव्हा ही घ’टना समोर आली तेव्हा प्रत्येक व्यक्तीने त्या माणसाबद्दल रा’ग व्यक्त करायला सुरुवात केली. पो ’लि’सांनी अ’टक करून त्या व्यक्तीला गजाआड केले. माहितीनुसार, ही व्यक्ती पा किस्तान मधील सरगोधा गावातील राहवाशी असून, त्या व्यक्तीचे नाव मोहमद रियाज असे आहे.

सांगण्यात येते की, ही व्यक्ती स्म’शानभूमीत मृ’त व्यक्तींना पाणी पाजण्याचे काम करत असे. ही व्यक्ती मागील काही १५ वर्षांपासून हे काम करत आहे. पो’लि’सांनी अ’टक केल्यानंतर त्या व्यक्तीला विचारपूस केली असता त्याने सांगितले की, आत्तापर्यंत त्याने तब्बल 70 म’हिलांसोबत हे घा’णेरडे कृ’त्य केले आहे.

त्याने सांगितले की, जेव्हा नातेवाईक मृ‘त शरीराला जमिनीत गाडून घरी जात असे तेव्हा हा व्यक्ती रात्री पुन्हा त्या मृ’त देहाला जमिनीतून खोदून बाहेर काढून त्यासोबत चित्र-विचित्र पद्धतीने सं’भोग करून पुन्हा ते मृ’त शरीर जमिनीत गाडून टाकायचा. ह्या सर्व प्रकारच्या त्याचा एक जोडीदार त्याची मदत करायचा.

या घ’टनेचा तेव्हा खुलासा झाला जेव्हा, एक रात्री त्याने एक मृ‘त महिलेच्या श’रीराला सं’भोग करण्यासाठी बाहेर काढले. पण अचानक त्या महिलाच्या डोळ्यातून एक अ’द्भुत प्रकाश बाहेर पडला आणि त्या महिलेचे डोळे उघडे झाले. हे सर्व बघून तो व्यक्ती घाबरला आणि त्या मृ’त श’री’राला तसेच जमीनीच्या वरती उघडे ठेवून पळून गेला.

जेव्हा सकाळी आसपासच्या लोकांनी हा प्रकार बघितला तेव्हा त्यांना सर्व घ’टना समजली आणि तुरताच त्यांनी पो’लि’सांना बोलावले आणि त्या व्यक्तीचा शोध घेऊन त्याला पो’लि’सांच्या स्वाधीन केले. पो’लि’सांनी सदर व्यक्तीला अ’टक करून ग’जाआड केले आहे.

पण मित्रानो एक प्रश्न असाही पडतो की, खरच माणुसकी संपली आहे का? कारण इतके वाईट कृ’त्य करताना त्या व्यक्तीला काहीच वाटले नसेल का?

Admin

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x